11/Ckt/15/RK

Termin składania ofert: 5.03.2015 godz. 9:30

CPV: 18223200-0

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Produkcja i dostawa kurtek służbowych letnich

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 23.01.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 019-030274

Powrót na górę strony