9/BŁiI/15/ŁW

Termin składania ofert: 6.02.2015 godz.9:30

CPV: 72320000-4

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup dostępu do aktualnej bazy aktów prawnych Systemu Informacji Prawnej (Systemu) za pośrednictwem sieci Internet dla 260 stanowisk komputerowych w trybie jednoczesnego udostępnienia Systemu, świadczonego w okresie 12 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2015 pod poz. 12809-2015

Powrót na górę strony