28/BŁiI/15/RK

Termin składania ofert: 16.02.2015 godz.9:30

CPV: 72253200-5, 72260000-5

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup serwisu pogwarancyjnego oraz dokonywania modyfikacji aplikacji i bazy danych Systemu DAKTYL 3 dla Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.01.2015 pod poz. 22372-2015

Powrót na górę strony