46/BF/15/DG

Termin składania ofert: 10.03.2015 godz.9:30

CPV: 79540000-1, 79530000-8

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług tłumaczenia pisemnego, konsekutywnego i symultanicznego z języka polskiego na języki obce oraz języków obcych na język polski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.02.2015 pod poz. 26579-2015

Powrót na górę strony