227/Cir/14/KK

Termin składania ofert: 09.03.2015 godz. 10:30

CPV: 50324100-3, 50341000-7, 53400000-0

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Serwis i konserwacja technicznych systemów zabezpieczenia obejmujących środki ochrony fizycznej służące do kontroli dostępu osób i pojazdów, sygnalizacji alarmów włamań i napadu, telewizji użytkowej, szlabanów, bram wjazdowych w obiektach Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.02.2015 pod poz. 27797-2015

Powrót na górę strony