44/BF/15/MT

Termin składania ofert: 11.03.2015 godz. 09:30

CPV: 55120000-7

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Usługi gastronomiczne, hotelarskie i konferencyjne w celu przeprowadzenia konferencji krajowej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 23.02.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 042-072176

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.03.2015 pod poz. 44446-2015

Powrót na górę strony