40/Cir/15/UM

Termin składania ofert: 20.03.2015 godz. 9:30

CPV: 45216110-8, 45431000-7, 45432112-2, 45442100-8, 45311100-1, 45332300-5

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Prace remontowe w pomieszczeniu stacji diagnostycznej zlokalizowanej w obiekcie przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 04.03.2015 pod poz. 47306-2015

Powrót na górę strony