42/BŁiI/15/EZ

Termin składania ofert: 17.03.2015 godz. 10:30

CPV: 64214400-3

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dzierżawa przez KGP od operatora telekomunikacyjnego trzech cyfrowych łaczy telekomunikacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 04.03.2015 pod poz. 47564-2015

Powrót na górę strony