55/Ctr/15/TG

Termin składania ofert: 26.03.2015 godz.9:30

CPV: 25111100-3

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dostawa opon letnich i całorocznych do sprzętu transportowego KGP oraz CBŚP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 13.03.2015 pod poz. 35805-2015

Powrót na górę strony