57/BF/15/MT

Termin składania ofert: 26.03.2015 godz. 09:30

CPV: 85312510-7

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup turnusów kondycyjno-rehabilitacyjnych dla 51 członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Głównego Sztabu Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 18.03.2015 pod poz. 60514-2015

Powrót na górę strony