59/Cir/15/DG

Termin składania ofert: 16.04.2015 godz. 09:30

CPV: 50000000-5, 50532300-6, 45453000-7

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Serwis i konserwacja urządzeń zasilania gwarantowanego tj. UPS-y, rozdzielnie i agregaty prądotwórcze w obiektach KGP w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.03.2015 pod poz. 61452-2015

Powrót na górę strony