67/BF/15/MT

Termin składania ofert: 30.03.2015 godz. 09:30

CPV: 22459000-2

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem NNW na potrzeby projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.03.2015 pod poz. 39817-2015

Powrót na górę strony