49/BŁiI/15/UM

Termin składania ofert: 11.06.2015 godz. 10:30

CPV: 30125110-5, 30124300-7, 30192320-0, 30125100-2

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby komórek organizacyjnych KGP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 19.03.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 058-101507

Powrót na górę strony