48/Cir/15/UM

Termin składania ofert: 07.05.2015 godz.9:30

CPV: 45000000-7 45311200-2

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Modernizacja kontroli dostępu na wejściach do obiektów KGP przy ul. Wiśniowej 58 i Puławskiej 148/150 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.03.2015 pod poz. 65720-2015

Powrót na górę strony