85/Ckt/15/DG - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 04.05.2015 godz. 09:30

CPV: 79823000-9

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup usługi druku podręczników i publikacji na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.04.2015 pod poz.58037-2015

Polska Policja