188/Cut/15/MG

Termin składania ofert: 28.09.2015 godz.9:30

CPV: 31600000-2, 34731700-7, 42122120-7, 43328100-9, 34741000-3

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dostawa części zamiennych do śmigłowców Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.09.2015 pod poz. 137077-2015

Powrót na górę strony