197/BF/15/DG

Termin składania ofert: 25.09.2015 godz. 09:30

CPV: 73110000-6

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.09.2015 pod poz. 242724-2015

Powrót na górę strony