193/BF/15/MSz

Termin składania ofert: 24.09.2015 godz.9:30

CPV: 55120000-7

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla grupy uczestników seminarium "Forum Salzburg" organizowanego przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji w dniach 16-18 listopada 2015r. w ramach projektu:Bezpieczna Sieć Europolu dla polskiej Policji" realizowanego w ramach programu ISEC

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 15.09.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 181-328111

Powrót na górę strony