203/Ctr/15/KK

Termin składania ofert: 12.10.2015 godz. 11:00

CPV: 34521300-8

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup 3 szt. łodzi motorowych kat. R-3 w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (projekt KIK 04: "Na granicy terroryzmu - szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.09.2015 pod poz. 249274-2015

Powrót na górę strony