187/BŁiI/15/MR

Termin składania ofert: 9.10.2015 godz. 9:30

CPV: 31000000-6 31422000-0 31730000-2

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego systemów zasilania gwarantowanego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.09.2015 pod poz. 257494-2015

Powrót na górę strony