226/Cut/15/EZ

Termin składania ofert: 3.11.2015 godz.10:30

CPV: 35341000-6, 35300000-7

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dostawa części zamiennych do broni palnej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.10.2015 pod poz. 285786-2015

Powrót na górę strony