235/Cir/15/MG

Termin składania ofert: 5.11.2015 godz.9:30

CPV: 45331220-4, 39717300-3

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku KGP przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.10.2015 pod poz. 289190-2015

Powrót na górę strony