Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
140/BF/15/UM poniżej 134.000 euro 55120000-7 Usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne w związku z organizacją konferencji międzynarodowej w Krakowie 17.07.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
132/BF/15/EZ powyżej 134.000 euro 55120000-7 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich, konferencyjnych na potrzeby realizacji projektu: Projekt nr 10/NMF PL15/14 pn. "Nowe wyzwania dla użytkowników SIS II współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL15" 21.07.2015 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
130/BŁiI/15/TG powyżej 134.000 euro 30213100-6, 48000000-8 Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, który zostanie sfinansowany ze środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II” realizowanego w ramach NMF 11.08.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
117/BŁiI/15/MSz powyżej 134.000 euro 30213100-6, 48000000-8, 30232110-8 Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Centralnego Biura Śledczego Policji oraz jednostek terenowych reprezentowanych przez Biuro Służby Kryminalnej KGP, który zostanie sfinansowany ze środków przeznaczonych z rezerwy celowej "wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych" 12.08.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
127/BŁiI/15/ŁW powyżej 134.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia administracyjnego systemu KSI 27.08.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
134/Ctr/15/EZ powyżej 134.000 euro 34114000-9 Dostawa 1 sztuki pojazdu specjalnego w policyjnej wersji "Ruchome Stanowisko Dowodzenia" 10.08.2015 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
121/Cut/15/MT powyżej 134.000 euro 50210000-0 Przegląd śmigłowca Bell-412HP (SN-18XP) po 12m/300h/600h z przeglądem wiązek elektrycznych oraz przystosowaniem do zabudowy systemu obserwacji lotniczej FILR STAR SAFIRE HD 07.08.2015 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
133/Ctr/15/DG powyżej 134.000 euro 34110000-1 Dostawa 20 szt. samochodów siedmioosobowych nieoznakowanych 18.08.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
128/Cut/15/MG poniżej 134.000 euro 35200000-6 Zakup kartridży do paralizatora elektrycznego TASER 09.07.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
129/Cir/15/EZ poniżej 5.186.000 euro 45216110-8 Prace remontowe i termoizolacyjne w budynku biurowym przy ul. Wiśniowej 58A w Warszawie 15.07.2015 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony