Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
122/Ckt/15/MG poniżej 134.000 euro 39294100-0 Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby projektu nr 10/NMF PL15/14 pn."Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL15" 03.07.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
124/BF/15/KK poniżej 134.000 euro 22459000-2 Zakup biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem na potrzeby realizacji projektu: Projekt nr 10/NMF PL15/14 pn."Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II" współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL15. 02.07.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
123/BŁiI/15/MP powyżej 134.000 euro 72253200-5 Zakup serwisu dla Oprogramowania dedykowanego i baz danych Systemu SWOP (System Wspomagania Obsługi Policji) przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy oraz 200 osobogodzin wsparcia programistycznego lub/i administracyjnego na dodatkowe prace związane z modernizacją SWOP 3.08.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
118/BŁiI/15/EZ powyżej 134.000 euro 32236000-6 Modernizacja łączności radiowej BOA KGP 30.07.2015 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
224/Ctr/15/MT poniżej 134.000 euro 34110000-3 Zakup 1 szt. samochodu nieoznakowanego SUV-5D 03.11.2015 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
228/BF/15/MSz poniżej 134.000 euro 80510000-2 Zakup usługi szkoleniowej z zakresu treningu z wykorzystaniem symulatora lotów śmigłowca Mi-8/17 dla 7 pilotów i 4 mechaników z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP 02.11.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
232/Ckt/15/RŁ poniżej 134.000 euro 39100000-3 Dostawa mebli sypialno-wypoczynkowych oraz gabinetowych na potrzeby Centrum Edukacji Społecznej Policji w Warszawie 30.10.2015 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
221/Cir/15/RŁ poniżej 134.000 euro 39531100-4 Dostawa wykładziny dywanowej w ilości 3000m2 do magazynu KGP w Warszawie 05.11.2015 godz.9:00 pełna treść ogłoszenia
210/BŁiI/15/MT poniżej 134.000 euro 48821000-9, 30200000-1 Dostawa narzędzi informatycznych do pracy Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe POL-CERT 30.10.2015 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
214/BŁiI/15/MSz poniżej 134.000 euro 32252000-4 Zakup i dostawa telefonów komórkowych na potrzeby biur Komendy Głównej Policji oraz innych jednostek organizacyjnych Policji 30.10.2015 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony