Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
187/BŁiI/15/MR poniżej 134.000 euro 31000000-6 31422000-0 31730000-2 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego systemów zasilania gwarantowanego 9.10.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
202/Ckt/15/ŁW poniżej 134.000 euro 35812200-1 Produkcja i dostawa 133 szt.kombinezonów z tkaniny trudnopalnej w kolorze czarnym 5.10.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
203/Ctr/15/KK poniżej 134.000 euro 34521300-8 Zakup 3 szt. łodzi motorowych kat. R-3 w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (projekt KIK 04: "Na granicy terroryzmu - szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego). 12.10.2015 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
204/Ctr/15/MT poniżej 134.000 euro 34110000-3 Zakup 1 szt. policyjnego samochodu osobowego nieoznakowanego typu VAN do przewozu 6 osób 08.10.2015 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
198/BŁiI/15/TG powyżej 134.000 euro 30213100-6, 30232110-8 Zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach NMF 29.10.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
189/BŁiI/15/TG powyżej 134.000 euro 64200000-8, 64210000-1, 64210000-8 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 26.10.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
194/BF/15/KK powyżej 134.000 euro 55120000-7 Wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla grupy uczestników konferencji w ramach projektu "Bezpieczna Sieć Europolu dla polskiej Policji" realizowanego w ramach programu ISEC (umowa grantowa HOME/2011/ISEC/AG/400002553) 25.09.2015 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
193/BF/15/MSz powyżej 134.000 euro 55120000-7 Wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla grupy uczestników seminarium "Forum Salzburg" organizowanego przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji w dniach 16-18 listopada 2015r. w ramach projektu:Bezpieczna Sieć Europolu dla polskiej Policji" realizowanego w ramach programu ISEC 24.09.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
197/BF/15/DG poniżej 134.000 euro 73110000-6 Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji 25.09.2015 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
188/Cut/15/MG poniżej 134.000 euro 31600000-2, 34731700-7, 42122120-7, 43328100-9, 34741000-3 Dostawa części zamiennych do śmigłowców Policji 28.09.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony