Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
48/Cir/15/UM poniżej 134.000 euro 45000000-7 45311200-2 Modernizacja kontroli dostępu na wejściach do obiektów KGP przy ul. Wiśniowej 58 i Puławskiej 148/150 w Warszawie 07.05.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
49/BŁiI/15/UM powyżej 134.000 euro 30125110-5, 30124300-7, 30192320-0, 30125100-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby komórek organizacyjnych KGP 11.06.2015 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
67/BF/15/MT poniżej 134.000 euro 22459000-2 Zakup biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem NNW na potrzeby projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 30.03.2015 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
51/Cut/15/MT powyżej 134.000 euro 353221100-1 Dostawa pistoletów samopowtarzalnych kal. 9x19 mm Parabellum (bez kabury i ładownicy) w ilości 3.000 szt. 28.04.2015 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
59/Cir/15/DG poniżej 134.000 euro 50000000-5, 50532300-6, 45453000-7 Serwis i konserwacja urządzeń zasilania gwarantowanego tj. UPS-y, rozdzielnie i agregaty prądotwórcze w obiektach KGP w Warszawie 16.04.2015 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
57/BF/15/MT poniżej 134.000 euro 85312510-7 Zakup turnusów kondycyjno-rehabilitacyjnych dla 51 członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Głównego Sztabu Policji 26.03.2015 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
50/BŁiI/15/RK powyżej 134.000 euro 72253200-5 Zakup wsparcia technicznego PREMIUM dla oprogramowania firmy Check Point Software Technologies na okres 12 miesięcy 23.04.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
47/Cut/15/EZ powyżej 134.000 euro 35331300-3 Zakup fabrycznie nowych, uniwersalnych granatów łzawiących UGŁ lub równoważnych 20.04.2015 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
52/BŁiI/15/MP powyżej 134.000 euro 72253200-5, 72246000-1 Zakup usługi wsparcia administracyjnego dla baz danych i serwerów aplikacji Oracle na okres 12 miesięcy 21.04.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
55/Ctr/15/TG poniżej 134.000 euro 25111100-3 Dostawa opon letnich i całorocznych do sprzętu transportowego KGP oraz CBŚP 26.03.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony