Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
235/Cir/15/MG poniżej 134.000 euro 45331220-4, 39717300-3 Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku KGP przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 5.11.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
239/Cut/15/MP poniżej 134.000 euro 38600000-6 Dostawa celowników w ramach 3 zadań 5.11.2015 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
226/Cut/15/EZ poniżej 134.000 euro 35341000-6, 35300000-7 Dostawa części zamiennych do broni palnej 3.11.2015 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
234/Cut/15/ŁW poniżej 134.000 euro 35200000-6 Dostawa policyjnych tarcz ochronnych w ilości 600 szt. 3.11.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
225/BŁiI/15/MG powyżej 134.000 euro 48000000-8 Zakup oprogramowania informatycznego dla jednostek organizacyjnych Policji 30.11.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
227/BŁiI/15/KK powyżej 134.000 euro 72250000-2 Zakup usługi wsparcia technicznego dla posiadanych systemów CWI Komendy Głównej Policji 1.12.2015 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
271/BŁiI/15/DG poniżej 134.000 euro 72268000-1 Zakup licencji Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g oraz Oracle Data Integrator Enterprise Edition 12c lub równoważny 11.12.2015 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
164/Ctr/15/ŁW powyżej 134.000 euro 34110000-1 Dostawa 1 pojazdu typu pick-up w wersji nieoznakowany i 1 pojazdu terenowego w wersji nieoznakowany 15.10.2015 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
141/BF/15/AL powyżej 134.000 euro 80560000-7 Usługa realizacji szkolenia w ramach Projektu "Na granicy terroryzmu - szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego" finansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 13.08.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony