Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
41/Cut/15/ŁW powyżej 134.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji kal.9 mm 31.03.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
32/BŁiI/15/EZ powyżej 134.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla aplikacji i bazy danych systemu LIMS 26.03.2015 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
34/BŁiI/15/RK powyżej 134.000 euro 50323000-5, 72253200-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego policyjnego systemu wideokonferencyjnego 26.03.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
30/BF/15/ŁW poniżej 134.000 euro 22462000-6 Dostawa upominków sygnowanych emblematem Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji 02.03.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
12/BŁiI/15/AL powyżej 134.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu sprzętu dla systemów: KSIP, KCIK, CSD, ERCDŚ, SIO, SYNAPS, FP, SWOP, GAZELA, SWLP, Sieć Teleinformatyczna CBŚP, CHILD ALERT, ZSODE, I24/7, AFIS, KSI, CODIS 27.03.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
22/BŁiI/15/AL powyżej 134.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych ZCPD 20.03.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
26/BF/15/KK powyżej 134.000 euro 55120000-7 wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla grupy uczestników szkolenia organizowanego przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji w dniach 16 – 20 marca 2015 r. w ramach projektu „Bezpieczna Sieć Europolu dla polskiej Policji” realizowanego w ramach programu ISEC 19.02.2015 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
265/BŁiI/14/TG powyżej 134.000 euro 48820000-2 Zakup i dostawa infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby modernizacji systemu AFIS w zakresie interfejsu EURODAC 27.03.2015 godz.12:30 pełna treść ogłoszenia
31/Cir/15/MSz poniżej 134.000 euro 50000000-5, 50531300-9, 50511000-0 Serwis i konserwacja klimatyzacji i wentylacji w obiektach KGP w Warszawie 24.02.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
25/Ckt/15/MT powyżej 134.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa 15.850 par półbutów służbowych 13.03.2015 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony