Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
2/Ckt/15/ŁW powyżej 134.000 euro 18443320-5 Produkcja i dostawa 15 850 szt. czapek służbowych zimowych 9.03.2015 godz.12:30 pełna treść ogłoszenia
16/Ckt/15/AL powyżej 134.000 euro 18332000-5 Produkcja i dostawa koszul służbowych 5.03.2015 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
125/BŁiI/15/TG powyżej 134.000 euro 64110000-0 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Policji oraz podmiotów korzystających z usług poczty specjalnej na podstawie zawartych umów lub porozumień 27.08.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
113/Ckt/15/UM poniżej 134.000 euro 18832000-0 Zakup 215 par obuwia specjalnego 30.06.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
114/Cut/15/MG powyżej 134.000 euro 35331300-3 Zakup uniwersalnych granatów łzawiących UGŁ lub równoważnych w ilości 3 087 szt. 20.07.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
108/BŁiI/15/MG powyżej 134.000 euro 72700000-7 Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów; switch'y; firewall'i; ipsów) 27.07.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
82/BŁiI/15/MSz poniżej 134.000 euro 32428000-9, 32420000-3 Zakup sprzętu sieciowego na potrzeby sieci MAN KGP "MEWA" w obiekcie KGP Puławska 26.06.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
119/Cut/15/UM poniżej 134.000 euro 50211300-0 Remont przekładni głównej WR-8A do śmigłowca Mi-8T, Nr rej. SN-41XP 29.06.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
103/BF/15/UM poniżej 134.000 euro 55120000-7 Usługi gastronomiczne, hotelarskie i konferencyjne w związku z organizacją konferencji międzynarodowej w Krakowie 19.06.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
107/BŁiI/15/MT powyżej 134.000 euro 32236000-6 Zakup wraz z dostawą radiotelefonów kamuflowanych oraz akcesoriów kamuflowanych 16.07.2015 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony