Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
101/Cut/15/TG poniżej 134.000 euro 35814000-3 Zakup masek przeciwgazowych pełno twarzowych z łącznością wraz z filtropochłaniaczem 09.07.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
115/Ckt/15/DG powyżej 134.000 euro 18143000-3 Produkcja i dostawa 1500 kpl. zestawów przeciwuderzeniowych 13.07.2015 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
106/Cut/15/ŁW powyżej 134.000 euro 35330000 Zakup amunicji 5,56x45 mm 13.07.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
110/Ctr/15/MG powyżej 134.000 euro 34110000-1 Zakup 3 sztuk pojazdów typu Pick-up w wersji nieoznakowanej 13.07.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
109/Ctr/15/MSz powyżej 134.000 euro 34110000-1 Dostawa 9 samochodów osobowych nieoznakowanych 21.07.2015 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
84/BF/15/MT powyżej 134.000 euro 55120000-7 Usługi gastronomiczne, hotelarskie i konferencyjne w celu przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych 12.06.2015 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
105/Cut/15/EZ powyżej 134.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji na potrzeby realizacji projektu nr 28/NMF PL15/14 "Praktyczne aspekty obserwacji elektronicznej, osobowej i realizacji podczas obserwacji krajowej i transgranicznej oraz zastosowanie nowoczesnych urządzeń wspomagania tych działań" 9.07.2015 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
104/BŁiI/15/ŁW powyżej 134.000 euro 32420000, 32428000, 71356300 Zawarcie umowy ramowej na dostawę urządzeń sieciowych LAN dla KGP 29.06.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
96/Cut/15/RK powyżej 134.000 euro 38636000-2 Dostawa dualnych wskaźników IR 09.07.2015 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
112/Cut/15/KK powyżej 134.000 euro 35321000-0 Dostawa karabinu HK 417 A2 13 lub równoważnego (wersja parasnajperska) w liczbie 10 kpl. 15.07.2015 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony