Termin składania ofert: 6.04.2016 godz. 09:30

CPV: 39294100-0

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa elementów odblaskowych realizowana w ramach projektu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.03.2016 pod poz. 70056-2016

Powrót na górę strony
Polska Policja