203/BF/16/TJ

Termin składania ofert: 4.10.2016 godz.10:00

CPV: 22459000-2

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup biletów lotniczych dla uczestników konferencji organizowanej w ramach projektu KGP „Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla Programu Operacyjnego PL15 – „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracją grup przestępczych”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.09.2016 pod poz.313069-2016

Powrót na górę strony