228/Ctr/16/RŁ

Termin składania ofert: 14.10.2016 godz. 09:30

CPV: 25111100-3

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowego ogumienia do pojazdów służbowych KGP i CBŚP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.09.2016 r. pod poz. 315745-2016

Powrót na górę strony