234/BŁiI/16/UM

Termin składania ofert: 02.11.2016 godz. 13:00

CPV: 72200000-7

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup usługi wsparcia programistycznego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 07.10.2016 r. pod poz. 320084-2016

Powrót na górę strony