269/Ckt/16/MP

Termin składania ofert: 18.11.2016 godz. 09:30

CPV: 39294100-0

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup materiałów promocyjnych dokonywany w ramach realizacji projektu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" finansowanego ze środkow EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 10.11.2016 r. pod poz. 341398-2016

Powrót na górę strony