266/Ctr/16/DG

Termin składania ofert: 22.11.2016 godz. 09:30

CPV: 34110000-3

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup 1 szt. pojazdu typu furgon 4x4

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.11.2016 pod poz. 342456-2016

Powrót na górę strony