217/BŁiI/16/KK

Termin składania ofert: 09.12.2016 godz.10:00

CPV: 30213000-5, 30231300-0, 30213100-6, 48000000-8, 30232110-8, 32420000-3, 32550000-3

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup pierwszego wyposażenia teleinformatycznego w ramach przebudowy budynku biurowego na potrzeby Policyjnego Centrum Edukacji Policyjnej w Warszawie przy ul. Orkana 14

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.11.2016 pod poz. 345768-2016

Powrót na górę strony