273/BŁiI/16/MP

Termin składania ofert: 12.12.2016 godz. 09:30

CPV: 32428000-9, 32420000-3

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup urządzeń sieciowych do CPR na potrzeby serwisowania i modernizacji sieci OST w ramach zadania zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OST

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.12.2016 pod poz. 357225-2016

Powrót na górę strony