278/BF/16/UM

Termin składania ofert: 19.12.2016 godz. 09:30

CPV: 22462000-6

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup materiałów promocyjnych z logo Interpolu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 12.12.2016 pod poz. 364138-2016

Powrót na górę strony