279/BŁiI/16/MP

Termin składania ofert: 19.12.2016 godz. 09:30

CPV: 72261000-2

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup wsparcia technicznego producenta (maintenance) dla 16 urządzeń XRY wykorzystywanych do badań przenośnych urządzeń GSM/CDMA i GPS przez jednostki organizacyjne Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 12.12.2016 pod poz. 364964-2016

Powrót na górę strony