Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
255/BF/16/KK 80533100-0 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych 18.11.2016 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
264/Cut/16/TG powyżej 135.000 euro 38632000-4 Zakup monokluaru noktowizyjnego typu MU-3M KOLIBER lub równoważnego – w ilości 94 szt. 21.11.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
257/Cut/16/TJ powyżej 135.000 euro 38636000-2 Dostawa urządzeń termowizyjnych 24.11.2016 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
250/BŁiI/16/ŁW poniżej 135.000 euro 32230000-4 Zakup sprzętu radiokomunikacyjnego dla CBŚP 21.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
237/BŁiI/16/RŁ powyżej 135.000 euro 30213100-6, 30237000-9, 30213000-5, 30231300-0, 48823000-3, 30213200-7, 30237450-8, 30216110-0, 30232100-5, 30232110-8, 48000000-8 Zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach potrzeb zgłoszonych przez Centralne Biuro Śledcze Policji 21.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
252/Cir/16/RŁ poniżej 135.000 euro 45331220-4, 39717300-3 Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynkach KGP w Warszawie. 18.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
259/Cut/16/MR poniżej 135.000 euro 37412220-7, 37412240-7 Dostawa sprzętu nurkowego 16.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
258/BF/16/DG poniżej 135.000 euro 79320000-3 Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji 15.11.2016 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
251/BŁiI/16/TJ poniżej 135.000 euro 31400000-0 Zakup akumulatorów do radiotelefonów noszonych 9.11.2016 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
248/BŁiI/16/RŁ poniżej 135.000 euro 72243000-0 Zakup usługi modernizacji STARLIMS 09.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony