Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
260/Ckt/16/MP poniżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 225 szt. kurtek zimowych 14.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
243/BŁiI/16/MG powyżej 135.000 euro 72268000-1 Wykupienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wsparcia technicznego w postaci licencji subskrypcyjnych rozwiązania IronPort u producenta Cisco,w ramach zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112 14.11.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
247/Cut/16/ŁW poniżej 135.000 euro 35122200-7 Dostawa 20 kompletów butli powietrznych i osprzętu dodatkowego do dwusystemowych aparatów powietrznych 7.11.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
227/Ckt/16/UM poniżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 620 szt. kurtek nieprzemakalnych uniwersalnych z podpinką i ukrytym napisem 04.11.2016 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
244/BŁiI/16/UM poniżej 135.000 euro 30232110-8, 30216110-0, 30232100-5, 32232000-8 Zakup pierwszego wyposażenia teleinformatycznego w ramach przebudowy budynków koszarowych na potrzeby Komendy Głównej Policji w Warszawie przy ul. Podchorążych 38 04.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
235/BŁiI/16/ŁW powyżej 135.000 euro 50300000-8 Zapewnienie usługi serwisowej dla urządzeń Mobilnych Terminali Noszonych (MTN) eksploatowanych w Policji 4.11.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
253/BŁiI/16/MG poniżej 135.000 euro 32252000-4 Zakup i dostawa telefonów komórkowych na potrzeby biur Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji 4.11.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
256/Cag/16/MG poniżej 135.000 euro 44221200-7, 44221220-3 Dostawa i montaż stolarki drzwiowej w budynkach służbowych KGP w Warszawie 3.11.2016 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
233/BŁiI/16/ŁW powyżej 135.000 euro 72250000-2, 72268000-1, 30233141-1 Zapewnienie zasobów macierzowych pod nowe funkcjonalności systemów niejawnych Policji 1.12.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
254/BF/16/AP 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników Międzynarodowej Konferencji wysokiego szczebla. 03.11.2016 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony