Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
225/Cut/16/ŁW poniżej 135.000 euro 3532000-3 Dostawa karabinków typu S.B.R. kal. 300 Blk na bazie platformy AR15/M4 w ilości 17 kpl 28.09.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
139/Cir/16/MP poniżej 5.225.000 euro 51212000-1, 45000000-7, 45311200-2 Modernizacja kontroli dostępu w obiektach KGP przy ul. Wiśniowej 58, Taborowa 33B, Taborowa 33C i Puławskiej 148/150 w Warszawie oraz aktualizacją oprogramowania SKD I/NET Seven. 04.10.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
222/BF/16/DG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej podczas szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz funduszy pomocowych dla pracowników KWP oraz Szkół Policji. 21.09.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
176/BF/16/KK 80533100-0 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych 23.09.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
186/BŁiI/16/TJ poniżej 135.000 euro 48822000-6, 72268000-1, 48900000-7 Modernizacja infrastruktury systemów CLKP 30.09.2016 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
211/Cag/16/MG poniżej 135.000 euro 44221200-7, 44221220-3 Dostawa i montaż stolarki drzwiowej w budynkach służbowych KGP w Warszawie 30.09.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
204/BŁiI/16/AK poniżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia administracyjnego w trybie SLA dla systemu ZSODE oraz puli 20 osobodni na dodatkowe prace inżynierskie 5.10.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
184/BŁiI/16/RŁ poniżej 135.000 euro 72243000-0 Zakup usługi modernizacji LIMS 22.09.2016 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
193/BŁiI/16/UM poniżej 135.000 euro 32252000-4 Zakup i dostawa telefonów komórkowych na potrzeby biur Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji 26.09.2016 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
178/Cut/16/RŁ powyżej 135.000 euro 35815100-1 Dostawa 323 kpl. kamizelek kuloodpornych typu "plate carrier" 20.10.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony