Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
190/BŁiI/16/MR powyżej 135.000 euro 72260000-2 Zakup wsparcia technicznego producenta (subskrypcji) dla oprogramowania Red Hat Enterprise Linux oraz oprogramowania Vmware 13.10.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
212/Cut/16/ŁW poniżej 135.000 euro 35320000-3 Dostawa karabinków typu S.B.R.kal.300 Blk na bazie platformy AR15/M4 - w ilości 17 kpl. 14.09.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
183/BŁiI/16/TG powyżej 135.000 euro 32420000-3, 32428000-9 Serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112 – zapewnienie niezbędnej rezerwy sprzętowej dla sieci OST 112 10.10.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
207/BŁiI/16/JSz powyżej 135.000 euro 72268000-1, 72265000-0, 48821000-9 Zakup sprzętu serwerowego na potrzeby migracji CUCM do środowiska wirtualnego w ramach realizacji zadania Serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112 14.10.2016 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
205/BF/16/JSz 80533100-0 Zakup szkoleń komputerowych w ramach 6 zadań 15.09.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
210/BF/16/AP 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej podczas szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz funduszy pomocowych dla pracowników KWP oraz Szkół Policji. 07.09.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
200/Cir/16/MG poniżej 135.000 euro 50341000-7 Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów dozoru telewizyjnego CCTV w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie 13.09.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
209/Ckt/16/UM powyżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 6 500 szt. kurtek służbowych letnich 13.09.2016 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
187/BF/16/KK 55120000-7 Zakup usługi gastronomicznej, hotelowej i konferencyjnej dla uczestników konferencji w ramach projektu Komendy Głównej Policji pn. "Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II" realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla programu operacyjnego PL15 - "Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych" 02.09.2016 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
195/BF/16/AK 55120000-7 Zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej dla uczestników warsztatów szkoleniowych i narady służbowej organizowanych przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji 02.09.2016 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony