Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
181/BF/16/EZ poniżej 135.000 euro 22462000-6, 30190000-7 Zakup materiałów promocyjno-reklamowych 01.09.2016 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
192/BF/16/RŁ poniżej 135.000 euro 22462000-6 Zakup materiałów promocyjno-biurowych w ramach 4 zadań 08.09.2016 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
180/BF/16/MP powyżej 135.000 euro 63120000-6, 90520000-8 "Usługa przechowania, w szczególności odczynników i substancji chemicznych, mieszanin reakcyjnych, chemicznych odpadów poprodukcyjnych i urządzeń służących do wytwarzania substancji zabronionych zabezpieczanych w trakcie likwidacji miejsc produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych a także aparatury służącej lub mogącej być wykorzystaną przy produkcji wskazanych substancji" 27.09.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
191/Ckt/16/UM poniżej 135.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa 1 767 par trzewików skoczka 17.08.2016 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
175/Cut/16/ŁW poniżej 135.000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji kal. 5,56 mm 12.08.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
174/Cut/16/MG poniżej 135.000 euro 31521320-3 Dostawa modułowego dzienno-nocnego oświetlenia taktycznego wraz z laserowym wskaźnikiem celu działającym w trybach: IR oraz widzialnym - w ilości 10 kpl. 5.08.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
171/BŁiI/16/MG poniżej 135.000 euro 50330000-7 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego centrali Ericsson typu MD110 18.08.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
170/BŁiI/16/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu dla Oprogramowania dedykowanego i baz danych systemu SWOP (System Wspomagania Obsługi Policji) wraz z pulą osobogodzin na dodatkowe prace związane z modernizacją systemu SWOP 09.09.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
164/BŁiI/16/ŁW powyżej 135.000 euro 72260000-1, 72265000-0, 48821000-9 Zapewnienie niezbędnych rezerw sprzętowych na potrzeby sieci OST112 31.08.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
165/BF/16/EZ powyżej 135.000 euro 55120000-7 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby realizacji projektu: nr 10/NMF PL15/14 pn. "Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL15. 29.07.2016 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony