Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
163/BŁiI/16/MP powyżej 135.000 euro 48820000-2, 48600000-4, 48420000-8 Dostawa, wdrożenie i konfiguracja rozwiązania MDM umożliwiającego zarządzanie urządzeniami pełniącymi w Policji rolę Mobilnych Terminali Noszonych. 23.09.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
169/Cir/16/TG poniżej 135.000 euro 50341000-7 Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów dozoru telewizyjnego CCTV w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie 29.07.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
168/Ctr/16/MG poniżej 135.000 euro 34114000-9 Dostawa 1 pojazdu typu van do przewozu psów 19.08.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
167/Cut/16/TJ poniżej 135.000 euro 18925200-1 Zakup kabur do broni krótkiej 29.07.2016 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
145/Cir/16/KK poniżej 135.000 euro 45331220-4; 39717300-3 Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynkach KGP w Warszawie 02.08.2016 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
136/BiI/16/KK powyżej 135.000 euro 72268000-1; 48821000-9; 32420000-3; 48000000-8; 80510000-2 Zakup urządzeń oraz licencji oprogramowania na potrzeby utrzymania sieci OST112 02.09.2016 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
156/Cut/16/MG poniżej 135.000 euro 60445000-9 Naprawa główna wentylatora typu 2-6351-00 ser. 3 do śmigłowca W3 20.07.2016 godz.12:00 pełna treść ogłoszenia
162/BŁiI/16/TG poniżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia administracyjnego w trybie SLA dla systemu ZSODE oraz puli 20 osobodni na dodatkowe prace inżynierskie 20.07.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
161/Cut/16/TG poniżej 135.000 euro 39225500-0 Zakup 9 kpl. zestawów hakowo-linowych 21.07.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
155/Cut/16/EZ poniżej 135.000 euro 35000000-4 Zakup 2 kompletów kompaktowych wyrzutników haka z liną alpinistyczną 21.07.2016 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony