Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
215/Cut/16/MP powyżej 135.000 euro 50211300 Wykonywanie obsługi serwisowej zespołów napędowych policyjnych śmigłowców typu Mi-2, W-3/3A"Sokół" i PZL-Lania oraz dostaw nowych wyrobów wchodzących w skład tych zespołów pełna treść ogłoszenia
232/Cut/17/MG 50211300 Wykonanie prac ponadzakresowych po weryfikacji stanu technicznego śmigłowca Bell-206 pełna treść ogłoszenia
280/BF/17/AP 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 12-15 grudnia 2017 r. 08.12.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
269/BŁiI/17/TJ/PMP poniżej 135.000 euro 30213000-5, 30231300-0 Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – zakup sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb analizy kryminalnej dla Centralnego Biura Śledczego Policji 07.12.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
278/BF/17/AP 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 12-15 grudnia 2017 r. 05.12.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
277/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy służbowej organizowanej przez Centralne Biuro Śledcze Policji 30.11.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
276/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Komendę Główną Policji 29.11.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
268/BŁiI/17/EZ poniżej 135.000 euro 48000000-8 Zakup i dostawa oprogramowania biurowego na potrzeby terenowych jednostek organizacyjnych Policji 1.12.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
272/BF/17/KK poniżej 135.000 euro 30199750-2 Zakup kuponów podarunkowych dla pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji. 30.11.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
273/BF/17/AP 55120000-7 55300000-3 Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas szkolenia organizowanego przez Policję w dniach 6 - 8 grudnia 2017 r. 28.11.2017 r. godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony