175/BŁiI/17/KK/FBW

Termin składania ofert: 06.10.2017 godz. 10:30

CPV: 30214000-2

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup stanowisk dostępowych do SWIzE.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.09.2017 pod numerem 593531-N-2017

Powrót na górę strony