16/Cut/17/DG/PMP

Termin składania ofert: 09.10.2017 godz. 09:30

CPV: 38546000-4

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa zrobotyzowanego urządzenia do rozpoznania i neutralizacji ładunków niebezpiecznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.09.2017 pod numerem 594319N-2017

Powrót na górę strony