210/BŁiI/17/MR

Termin składania ofert: 09.10.2017 godz. 09:30

CPV: 64214100-0

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup usługi telefonii satelitarnej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.09.2017 pod numerem 590600-N-2017

Powrót na górę strony